Hem Produkter AutoARK Brandmodul
AutoARKs brandmodul

AutoARK innehåller en heltäckande brandmodul, vilken helt omarbetats för att anpassas till bl.a den nya lagen om "Lagen om skydd mot olyckor" (SFS 2003:778) som trädde i kraft from 1 januari 2004.
Denna lag innebär bland annat att fastighetsägare till större kommersiella fastigheter skall upprätta brandritningar på byggnaden.
Brandmodulen är helt komplett där användaren har pedagogisk uppläggning samt symboler och funktioner för Insatsplanering, Utrymningsplaner, Brandlarmsritningar, Serviceritningar, orienteringsritningar, sprinklerritningar (SBF 1021:1, SBF 120:5)

I brandmodulen är kompletterad med symboler för Märkning och Skyltning (AFS 1997:11), och totalt innehåller branddelen samtliga symboler enligt gällande standarder såsom Svensk Standard SS, ISO, SBF och SFS.