Hem Produkter AutoARK Landskap
AutoARK Landskap

AutoARK Landskap är programmet för dig som sysslar med landskapsprojektering och kartritning. Det är en enkel och kraftfull programvara som hjälper landskapsarkitekten, markplaneraren eller arkitekten att snabbt skapa detaljrika landskapsritningar.

Programmet innehåller förutom landskapssymboler även vägmärken, kartsymboler och markplaneringssymboler. AutoARK Landskap är ett komplett projekteringsverktyg för landskapsarkitekter och kartritare. Produkten är framtagen efter gällande standarder och i samarbete med branschfolk.

Programmet innehåller ett stort symbolbibliotek med bl.a. träd, vägmärken, markplaneringssymboler, kartsymboler och fordon m.m. Samtliga symboler nås via ett intuitivt och lättanvänt gränssnitt i form av dialogboxar. Förutom symbolbibliotek har programmet också automatik för bl.a hantering av lagerstruktur, ritningsformat och generering av modulnät etc.

Programmet fungerar lika bra mot AutoCAD LT som mot AutoCAD - där kompatibiliteten är fullständig, perfekt om du arbetar i exempelvis ett arbetslag som använder båda typerna av CAD-plattformar. AutoARK Landskap har ett komplett hjälpverktyg för att snabbt framställa exempelvis plankartor, illustrationskartor, nybyggnadskartor och detaljkartor.