Hem Produkter AutoARK
AutoARK

Vad är AutoARK?

AutoARK är ett komplett projekteringsverktyg för byggbranschen och förenklar ritarbetet bland annat för arkitekter, brandingenjörer, konstruktörer och inredare. AutoARK innehåller automatisk lagerhantering, över 8 000 färdiga blocksymboler och ett flertal parameterkonstruerade symboler. Du kan dessutom skapa egna symboler.

AutoARK innehåller flera olika verktygsboxar för arkitektritningar, konstruktionsritningar, inredningsritningar, el-ritningar, vvs-ritningar, brandritningar med standard enligt den nya lagen "skydd mot olyckor". Från och med den 1 januari 2005 gäller "Lagen om skydd mot olyckor" (SFS 2003:778). Denna nya lag sätter de olycksförebyggande åtgärderna i centrum. Olyckor och bränder ska i första hand förhindras. För fastighetsägare innebär den nya lagen att de är skyldiga att upprätta brandritningar på sina byggnader. Med AutoARK från AutoARK Systems kan man på ett enkelt och korrekt sätt kan upprätta och dokumentera brandritningar enligt den standard lagen kräver.

Unikt för AutoARK är att alla områden inom byggritning finns med i produkten: Arkitektur, Inredning, Statik, El, VVS, Extern planering, utrymningsplaner och mycket mer. Allt är dessutom mycket enkelt att använda och hitta i.
I AutoARK kan man på dörrar, pardörrar m.m. ändra dörrslagning från vänsterhängd till höger, vända anslagssidan, öppna och stänga dörren eller ställa den i ex.vis 15, 30, 45 grader öppning, detta genom ett enda klick på symbolen. Göra dörren lite större eller mindre detta då direkt på ritningssymbolen som finns på ritningen genom att klicka en gång på symbolen skriva in det nya måttet.

Fönster ex.vis ändrar man storlek direkt på ritning, klicka på symbol och skriv in det nya måttet.

Teknisk beskrivning av AutoARKs symbolbibliotek för byggbranschen.

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video